HR

Nøgleord for HR er samspil, dynamik, fleksibilitet, troværdighed og merværdi.

Har I brug for et servicetjek eller omlægning af jeres HR-organisation? Skal HR-konsulenterne arbejde på en ny måde? Er der behov for at etablere en ny snitflade mellem HR og resten af organisationen?

Som personalechef og HR-rådgiver gennem flere år, har jeg indgående erfaring med HR-palettens mange opgaver.
Jeg kan etablere en ny HR-organisation eller efterse den ”gamle”.
Måske har I behov for, at jeg insources som HR-chef i kortere eller længere tid.

Ring og lad os drøfte,
hvad der passer dig.

Opgaven kan være:

  • Etablering af en (ny) HR-organisation
  • Etablering af en decentral HR-partnerskabsmodel i forhold til central HR
  • Coaching af HR-chefer
  • Coaching og supervision af HR-konsulenter/HR Partnere
  • Insourcing som personalechef
  • Servicetjek af HR-organisationen
  • MUS, LUS og GRUS koncepter (Medarbejder-, leder- og gruppeudviklingssamtaler)
  • Medarbejderudvikling
  • Lederudvikling
Ulla Bach Rosendal - ubr@ullabachrosendal.dk - +45 2991 1521 - Hyskenstræde 10 4., 1207 København K - Website by Flipsite