Rekruttering – er det svært?

Det er dyrt og ærgerligt ikke at finde den rigtige kandidat.
Det er også svært at gennemskue, om ansættelsesudvalget har afdækket alle kompetencer, styrker og svagheder. Og inden da er det også en udfordring at blive helt skarp på, hvad det præcist er for kompetencer, du og organisationen efterspørger.

Det er min erfaring, at analytisk overskud, psykisk robusthed, empati og en veludviklet samarbejdsevne er nøglekompetencer for en leder – når hun skal håndtere den høje kompleksitet, der er i lederjobbet i dag.

En god rådgivning og støtte i rekrutteringsforløbet giver stor værdi og mening til organisationen. Og det er dyrt at fejle.

Jeg har lang erfaring i at rekruttere og teste ledere for offentlige og politisk styrede organisationer.

Som et supplement til jobinterviews anvender jeg udvalgte erhvervspsykologiske testværktøjer, som jeg er certificeret i.

Det er færdighedstests, der måler det analytiske niveau, og person- og ledertests, der måler motivation, kompetencer, styrker og udfordringer.

På baggrund af test og samtaler udarbejdes en skriftlig erhvervs-psykologisk rapport. Det giver et robust beslutningsgrundlag, når kandidaten skal vælges.

Ring og lad os drøfte, hvad der passer jer.

Med udgangspunkt i jeres behov
kan et forløb se således ud:

  • Afdækning af kompetenceprofil
  • Udarbejdelse af annonce- og profilmateriale
  • Identifikation og search af kandidater
  • Facilitering af samtaler
  • Assessment og test
  • Rådgivning og støtte gennem hele forløbet
  • Referencetagning
  • Opfølgende coaching af kandidaten
Ulla Bach Rosendal - ubr@ullabachrosendal.dk - +45 2991 1521 - Hyskenstræde 10 4., 1207 København K - Website by Flipsite